Тенденции в развитието на Business Intelligence пазара през 2010 г.

alexanderalexandrov1Александър Александров

През последните няколко години Business Intelligence (BI) технологиите навлязоха трайно във фокуса на ИТ мениджърите, поради своята способност да намаляват разодите, да повишават ефективността на екипите и на управленските решения. BI софтуерът се наложи като платформа за управление и оценяване на различни бизнес стратегии, управленски решения, както и на фирмената производителност като цяло.

Чрез мощните си инструменти за оптимизиране на разходите BI има потенциала да помогне на компаниите да преминат през трудните месеци на рецесия, а когато започнат отново да планират своя ръст, BI може да им предложи правилните средства за по-ефективни маркетингови кампании и по-високи продажби.

У нас пазарът на Business Intelligence също се развива с бързи темпове и се очаква възходящият тренд да продължи и през 2010 г., въпреки кризата. Приходите само на един от играчите – Балкан Сървисис от внедряването на Business Intelligence решения през 2009 г. са нарастнали с 20%, в сравнение с предходния период, а очакванията са тази година ръстът по този показател да е не по-малко от 30 процента. Все повече български мениджъри се убеждават в ползата от наличието на по-ясна картина на бизнеса и в прекия ефект, който Business Intelligence системите имат върху маркетинговите кампании, повишаването на продажбите, оптимизирането на разходите, както и по-ефективно управление на човешките ресурси. Същевременно широкото навлизане на ERP системите и др. решения за управление на бизнеса автоматизира процеса на събиране на фирмени данни и налага нуждата от инструменти, които да превърнат тези данни от чиста информация, в полезни анализи, изводи и бизнес прогнози.

Ето някои от ключовите тенденции, които ще движат BI сектора през тази година:

Мобилен достъп до бизнес анализи

Най-бързо развиващата се тенденция при Business Intelligence софтуера през следващите години се очаква да бъде достъпът им през различни мобилни платформи – от популярните операционни системи за смартфони Android и iPhone OS, до най-новото мобилно устройство на Apple – iPad. Това ще позволи на мениджърите, консултантите и мобилните търговски екипи да достъпват в реално време информация за продажбите, за най-търсените стоки, пазарните тенденции и ключовите показатели за ефективност.

Повече приложения от външни разработчици

Появяват се все повече готови приложения, базирани на различни BI продукти, които улесняват работата на клиента в конкретни области, помагат му да взима бързо решения по стандартни казуси и подобряват обслужването на неговите потребители. Този процес се улеснява както от все по-усъвършенстваните инструменти за разработка, създавани от компаниите за Business Intelligence решения, така и от натрупаното от внедрителите специфично ноухау относно нуждите на клиентите в различни икономически сектори.

От лукс към масов продукт

Повечето български фирми не са големи според западните стандарти и мениджърите им до скоро не възприемаха Business Intelligence като критичен елемент от успеха на една бизнес система. През последните една – две години обаче тази тенденция се променя с бързи темпове, поради налагането на по-гъвкави и ценово достъпни BI решения, които се внедряват за изключително кратък период, без ограничение за броя на работните места и имат много по-бърз период на възвръщаемост в сравнение с традиционните системи.

BI in the Cloud

Очаква се скоро Business Intelligence предложенията от типа SaaS (Software as a Service – софтуер като услуга) и Cloud (решения тип „облак“) да откраднат значителна част от приходите на on-premise доставчиците в световен мащаб. Според някои анализатори именно през тази година SaaS – базираните BI системи ще се превърнат в масов продукт, поради значителните ценови предимства, които предлагат, без компромиси по отношение на функционалността. У нас обаче този тип решения ще навлязат по-бавно, поради традиционното недоверие на българските мениджъри и желанието им критичната бизнес информация да се съхранява в самата компания. В световен мащаб можем да очакваме придобивания на нови комании, предлагащи BI системи, като услуга, от водещите Business Intelligence играчи.

Интерактивна визуализация

Business Intelligence решенията ще спечелят много от последните нововъведения в потребителските интерфейси, като SilverLight, Adobe Flex, AJAX и дори Google Maps, както и вградените в новите смартфони мълтитъч технология и акселерометър. Всички тези иновации вече започват да се използват от разработчиците на BI системи, променяйки изцяло начина, по който потребителите на бизнес анализи ще достъпват информацията. Google Maps например вече се интегрира изключително лесно в много BI приложения и се използва активно.

BI в социалните мрежи

Business Intelligence решенията могат да увеличат своята ефективност, ако обхванат също и информацията от взаимодействията на потребителите в социалните мрежи. С навлизането на web 2.0 технологиите в корпорациите, този тип комуникация ще играе все по-съществена роля за бизнес процесите и бъдещето на BI системите преминава през анализ на тези нови инструменти за сътрудничество, маркетинг и продажби. Това ще даде на мениджърите някои нови и неподозирани възможности, като например цялостна картинка на начина, по който циркулира информацията сред служителите или анализ на ефективността от използването на социални мрежи в бизнеса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *