ФТС внедри Microsoft Dynamics NAV в Елмарк Холдинг АД

alexanderalexandrov2Александър Александров

Българската компания Елмарк Холдинг АД, специализирана в производството и търговията с професионално електротехническо оборудване внедри ERP системата Microsoft Dynamics NAV, както и прилежащия й CRM модул. Изпълнител на проекта е ФТС. Едновременно с внедряването на системата Елмарк е предприела и стъпки по унифициране на своите дейности и търговски политики, с цел подобряване на организацията и гладкото протичане на процеса на внедряване на софтуера. Извършени са и подобрения във функционалните характеристики на системата, с цел пригодяването на продукта към специфичните особености на компанията.

Проектът обхваща поетапно търговските офиси на компанията в България. След внедряване на CRM модула, една от важните стъпки е създаването на модел за ефективно проследяване на договорните отношения и системата от бонусни възнаграждения към партньорите на компанията. Направени са нововъведения в съществуващия модул за продажби, които допринасят за по-доброто обслужване на клиентите на Елмарк. Особено внимание e обърнато на процесите на рекламация, издаване на packing листи, оформяне на база за създаване на митнически справки, приемането на индивидуални поръчки за изработка на ел.табла, управление и синхронизация на номенклатурата от материални запаси.

Въпреки финансовата криза клиентът продължава да се развива бързо и това води до внедряване на Microsoft Dynamics NAV в Румъния, Сърбия и Хърватска. Продължението е внедряване на производствения модул в Елмарк Индустрис – дъщерна компания, с фабрика за производство, разположена на площ от 10 000 кв.м. с модерна складова база. Модулът за планиране в Microsoft Dynamics NAV изцяло посреща нуждите от своевременна и достатъчна информация за планиране на очакваните продажби и предстоящите доставки. Благодарение усилията на екипа на ФТС е възможно и агрегирането на информация от дъщерните компании при цялостното планиране на доставките за производство. Като краен етап от процеса на внедряване усилията на екипите са насочени към осъществяване на процеса на консолидация в холдинговата структура на фирмата. Microsoft Dynamics NAV позволява извършването на консолидация на всички компании от групата Елмарк, независимо в кои страни се намират и с каква отчетна валута работят.

През 2010 г. Елмарк отново ще разчита на своя партньор ФТС за изграждането на web магазин и ориентиране на бизнеса си към все по-модерните технологии. В близко бъдеще компанията предвижда и разширяване и откриване на офиси в други страни, което ще мултиплицира ефекта от внедряването на Microsoft Dynamics NAV5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *