В ERP системата EnterpriseOne заработи управление на наемоотдаването и на просрочените вземания

alexanderalexandrov

Контрол на експедицията на стоки, според статуса на плащане, възможности за промоционални пакети и значителни подобрения в сигурността са някои от другите по-важни обновления, налични във версия 2.2 на решението

Александър Александров

Българската софтуерна компания Алое Ко представи новата версия 2.2 на своята ERP система EnterpriseOne. В нея са добавени редица актуални новости, като управление на просрочените вземания, на наемоотдаването и е подобрена значително сигурността. Новият модул „Наемоотдаване“ оптимизира управлението на отдаване на собствени активи под наем – недвижими имоти, автомобили, строителна и друга техника. Модулът позволява описване на наличните активи и договори за наем, а с помощта на справка „Статус на активите” може в реално време да се види информация от типа свободен/зает за всеки актив, с датите на заемане и освобождаване.

Управление на просрочените вземания

Фирмената задлъжнялост се превръща във все по-голям проблем за българските компании и ERP системата EnterpriseOne вече отговаря на потребностите на бизнеса от управление на този процес. Новата версия 2.2 включва функция за проверка за просрочени вземания при пускане на нова поръчка към клиентите, като при това новата проверка се наслагва към досегашната за общ кредитен лимит. Системата може автоматично да спира пускането на нови продажби вече и при наличието даже на едно просрочено вземане. Същевременно ERP системата дава възможност продажби, които са 100% авансови да бъдат осъществени, даже и при наличие на неплатени вземания. Друга важна новост е контролирането на експедицията на стоките според статуса на плащането. Новата разработка дава възможност за задаване на право за експедиция според плащането, като типовете права са: „Само при 100% плащане“, „При наличие на аванс“, „Винаги разрешено“.

Оптимизиране на продажбите

Новият модул „Търговци“, добавен във версия 2.2, обхваща цялостно функциите за управление и контрол на търговския екип. Той включва дефиниране на търговската организационна структура и позволява поставяне на различни цели на търговците, както и следене на тяхното изпълнение. В помощ на екипите по продажба е и новият модул „Промоционални пакети“, който позволява задаването на набори от продукти, които могат да се продават в пакет при специални търговски условия. Освен това има възможност за задаване на отстъпки, които се добавят или заменят стандартните отстъпки, както и възможност за безплатни артикули.

Повишена сигурност

Във версия 2.2 на EnterpriseOne е добавена интеграция на логина (потребителския акаунт) с Active Directory, което позволява да се ограничи достъпът до определени акаунти само за определен потребител от Windows Active Directory. Новата разработка повишава съществено степента на сигурност на EnterpriseOne.

Оптимизация на управлението на финансите

Новата разработка позволява директно редактиране и поставяне в навигатор „Редове“ на счетоводни статии, което става изключително лесно (чрез команда „Поставяне“ (Paste)). При това няма ограничение в броя нови статии, което позволява разработката да се използва както за прехвърляне на стари осчетоводявания в нова база, така и за ежемесечни лесни импорти от други софтуери. Във версия 2.2 на ERP системата е добавена и възможност за амортизиране само на определени активи. Тя е създадена поради честите случаи в практиката, когато е необходимо предсрочно да се начисли амортизация само за определени активи за даден месец. Новата разработка дава възможност документ „Амортизация” да амортизира само определени активи, изброени по списък. Новата функция се използва при продажба на актив за автоматично отчисляване на цялата натрупана амортизация.

Подробна информация за новостите във версия 2.2 на EnterpriseOne е достъпна на адрес: http://erp.bg/News/EnterpriseOne_2_2_whats_new.aspx

Повече за EnterpriseOne

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. Версията EnterpriseOne Small Business Edition е съобразена с нуждите на една малка или средна компания и работи върху безплатно издание на SQL Server 2008 – Express или върху Workgroup. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 16 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива продукти. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка. Повече информация за компанията и за предлаганите от нея продукти и услуги можете да откриете на адрес http://erp.bg/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *