Нов доклад разглежда интеграцията между системите за управление на бизнеса от клас ERP и стандарта за качество ISO 9001

alexanderalexandrovАлександър Александров

Излезе първият научен доклад, който разглежда хитовата проблематика в момента за интеграцията между ERP (Enterprise Resource Planning) системите и стандарта за качество ISO 9001. Документът се нарича „Интеграция между системата за управление на бизнеса от клас ERP и стандарта за качество ISO 9001 във фирма от сферата на услугите“ и е дело на ас. Наталия Футекова от УНСС и ст. ас. Даниела Григорова също от УНСС. Данните за доклада са събрани с подкрепата на българската софтуерна компания Алое Ко, която е създател на ERP системата EnterpriseOne. Целта на материала е да проследи връзката между системите от клас ERP и внедряването на системите за управление на качеството и по-специално къде може ERP системите да спомогнат в този процес. Докладът е изцяло съобразен с променящите се изисквания на бизнеса и следва американската теория за вградените в ERP системите методологии.

Целта на документа е да представи развитието на системите за управление на бизнеса и техните предимства, да обясни какво е качество, стандарт, ISO, система за управление на качеството и какво въвежда новия стандарт ISO 9001:2008. Фокусът на доклада е върху важността от интегрирането на ЕRP и ISO системите за всяка фирма“ – посочва Наталия Футекова, съавтор на доклада и управляващ съдружник на Алое Ко.

Тъй като ISO 9001:2008 е предвиден като общ стандарт за всички организации, независимо от техния вид, големина и предоставяни продукти, той задължително изисква документирането на шест процедури: 1. Управление на документите; 2. Управление на записите; 3. Вътрешни одити; 4. Управление на несъответстващи продукти; 5. Коригиращи действия; и 6. Превантивни действия. От друга страна всяка система за управление на бизнеса (ERP) позволява да се води документация, която автоматично да насочва служителите към реда и последователността на документите необходими за поддържане на съответния стандарт. Документите, които придружават продукцията по ISO 9001 до четвъртата задължителна процедура се генерират автоматично от ERP системата. По останалите две процедури – “Коригиращи действия” и “Превантивни действия”, ERP системата не може да бъде полезна. Тези две процедури зависят изцяло от решенията на управляващите в дадена организация. Възможно е обаче, чрез специфични доработки резултатите от тези процедури да се заложат в ERP системата на дадена фирма.

В заключение докладът дава основните предимства при едновременното внедряване на двете системи, сред които са бързо и навременно генериране на документи, необходими за поддържане на системите за управление на качеството по ISO; разширени възможности за контрол и подобряване на качеството; съвместимост и припокриване на електронния документооборот с този на системите за управление на качеството; постигане на максимална проследимост, контрол и отчетност на всички нива в една компания; запазване на всички версии на документите, които се отчитат и създават в ERP системата; както и цялостно повишаване конкурентоспособността на бизнеса.

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 16 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива продукти. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка. Повече информация за компанията и за предлаганите от нея продукти и услуги можете да откриете на адрес http://erp.bg/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *