30 дневна безплатна пробна версия на Microsoft Dynamics CRM

orlin-dochev-microsoftАлександър Александров

Майкрософт България обяви, че ще даде възможност на българските потребители да тестват безплатно за срок от 30 дни Microsoft Dynamics CRM. Компаниите ще могат да изпробват пълната функционалност на системата на български език, без да е необходимо да ангажират ресурси за инсталация и първоначална настройка, тъй като тя ще се предлага като услуга. Буквално в рамките на минути желаещите могат да започнат да въвеждат данни или да импортират предварително подготвени шаблони.

“България има уникалната възможност да се присъедини към страните, в които Майкрософт предлага тази услуга. Това, от една страна, е резултат от пазарното търсене и зрелостта на пазара, а от друга – реакция на силно конкурентния пазар на онлайн CRM решения. Предлагането като услуга, чрез заплащането на ниска фиксирана месечна такса, позволява придобиването и използването на решение от най-висок клас от фирми с по-ограничени финансови възможности” – обясни Орлин Дочев, директор “Решения за управление на бизнеса” в Майкрософт България.

Функционалните възможности на системата отговарят на нуждите както на малките и средни предприятия, така и на големите организации. Решението предоставя платформа за цялостно управление на процесите на маркетинг, продажби и следпродажбено обслужване. Изключително гъвкавата архитектура позволява на клиентите да дефинират детайлно специфичните за техния бизнес процеси и модели от данни. Всяка компания може да се регистрира, като след това може да добавя ключови потребители към базата данни. Целият процес ще се осъществява със съдействието на сертифицираните CRM партньори Интелиджънт Системс, ЛЛП България, Пиас Кредере, Технологика и Парафлоу. Това ще даде възможност дори през пробния период да се работи с реални данни и миграцията към продукционна система да стане най-плавно и лесно.

“За разлика от стандартния пакетиран софтуер, бизнес приложенията се внедряват и поддържат от обучени сертифицирани партньори. Затова в процеса на избор и внедряване на една такава система, партньорът по внедряването има ключова роля. Нашите партньори, участващи в тази инициатива, са 100% ангажирани по време на пробния период и сме сигурни, че ще бъде използван пълният потенциал на системата по най-добрия начин. Нашето предложение не е просто поредният CRM пакет на пазара, а цялостна услуга за оптимизиране на бизнеса на нашите клиенти” – сподели Иво Дрешков, мениджър партньори “Решения за управления на бизнеса” в Майкрософт България.

30 дневният безплатен период позволява на организациите, от една страна, да пробват функционалностите на продукта и от друга, да вкарват свои данни и да започнат осъществяването на реални процеси, съобразени със специфичния им бизнес. След приключването на пробния период, потребителите имат възможност да продължат работата си със системата, като запазят всички въведени данни и настройки. Това е възможно, като закупят от своя партньор лицензи в зависимост от начина, по който искат да използват системата. Възможно е, както да се продължи използването като услуга, така и да се направи локална инсталация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *