Intel финализира придобиването на McAfee

alexanderalexandrovАлександър Александров

Наскоро софтуерната и хардуерната индустрия бяха разтърсени от новината за сливането на McAfee с Intel Corporation. Очевидно това стана заявка за налагането на нови принципи и световен ред в пазара на сигурността и в бъдещето на интернет. Общото убеждение, което споделят двете компаниии е, че сигурността е основен компонент в съвременния компютърен свят и сливането на компаниите ще окаже голямо значение в повишаването й.

Броят на свързаните устройства се очаква да нарасне от 1 милиард до 50 милиарда до 2020 година. Този взривен ръст на Интернет и IP-базирани устройства (например интернет телевизия, IP адресируеми автомобили, банкомати, медицински устройства и др.) коренно ще промени комуникацията, сътрудничеството и търговските взаимоотношения на хората, бизнеса като цяло, и правителствата по целия свят.

Настоящият модел на кибер защита не е адекватен на разрастващия се спектър от устройства – предоставянето на защита в разнородния свят на свързани устройства, изисква фундаментално нов подход към сигурността. Индустрията трябва да промени модела си на поведение срещу киберпрестъпността – непрекъснатите технологични новости създават условия за непрекъснатото появяване на пролуки в защитата. McAfee и Intel Corporation обединяват усилията си за решаване на тези проблеми, с което ще направят продуктите си още по-конкурентоспособни.

Intel има добър опит в придобиването на бизнес софтуерни партньори, като например Wind River, предоставящи експертни решения, услуги, и високопроизводителни платформи за бързо развиващите се сектори. McAfee е следващата стъпка в тази стратегия. С дългогодишният си опит в предлагането на софтуерни и хардуерни решения за защита, многобройните си отличия и добрите си специалисти, McAfee ще допринесе за защитата на клиентите и ще стимулира иновационното мислене при създаването на нови продукти и услуги. Всъщност от Intel обявиха, че от началото на следващата година, започва въвеждането на нови решения за сигурност в резултат на общото сътрудничество.

Както и при други софтуерни звена на Intel Corporation, McAfee ще остане самостоятелен филиал със собствено ръководство и самоуправление, което ще улесни бъдещите нововъведения в областта на сигурността и ще доведе до създаването на нови пазари и намаляване на разходите.

Това е наистина едно революционно сътрудничество. Intel напълно споделя визията на McAfee за сигурност в един свързан свят. Съвместната им работа ще доведе до още по-засилена конкурентноспособност и доминантност в световен мащаб. Това сливане е една голяма победа за McAfee, за клиентите на McAfee и за общите клиенти на двете компании.

McAfee – марка с повече от 26 годишна история в глобалната информационна сигурност със защитени над 445 технологични патента. 83% от водещите в световен мащаб компании попадащи във Fortune 100 разчитат на продуктите на McAfee, над 150 000 000 компютъра в света използват техните цялостни решения. Институции като американската армия, НАСА, Световни банки като HSBC, технологични гиганти като XEROX, Toshiba, SHARP, TOYOTA, VW, DELL, HP, T-Mobile се чустват защитени благодарение на McAfee. Gartner поставя McAfee години наред в лидерския квадрант на своите изследвания, а Forrester определя NAC – Network Access Control на McAfee като най-стабилното и сигурно решение на пазара за информационна сигурност. От компанията неотдавна обявиха, че McAfee разширява своята гама продукти върху операционни системи iPhone OS, Web OS, Windows Mobile, Android, и Symbian.

Продуктите на McAfee са предназначени, както за домашни потребители, така и за големи корпоративни мрежи, стигащи до няколко милиона компютри и периферни устройства. Естествено, толкова голяма мрежа би изисквала голям брой обслужващ персонал. Според McAfee това е далеч от истината. Конзолата за централизирано управление ePO (ePolicy Orchestrator) на McAfee е уникално комплексно решение за конфигуриране и контрол на защитата на всички нива в една информационна структура. Намалява се многократно броя на наетия квалифициран персонал за поддръжка. Чрез нея могат да се управляват всички софтуерни и хардуерни продукти на McAfee, както и такива, на други фирми производители на мрежово оборудване и софтуер за защита.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *