Oracle представя Oracle Business Intelligence 11g

alexanderalexandrovOracle представи Oracle Business Intelligence 11g цялостен, интегриран и скалируем пакет от продукти за Business Intelligence. Новата версия предоставя единствената в индустрията интегрирана среда за достъп и анализ на данни от релационни, OLAP и XML източници. Освен това тя обогатява възможностите за крайния потребител с ново интегрирано приложение за представяне на показатели и иновации в изготвянето на бизнес доклади, визуализации, търсене и съвместна работа, сочат от компанията.

Друго предимство на обновлението е по-задълбочената интеграция с Oracle Enterprise Manager 11g и други елементи на Oracle Fusion Middleware, която спомага за подобряване производителността, скалируемостта и сигурността.

“Oracle Business Intelligence 11g предоставя на базата на една интегриранa технологична платформа пълния спектър от възможности за бизнес интелиджънс, включващ изготвяне на бизнес доклади, системи от показатели, операционни табла за управление и непланирани запитвания, OLAP анализи, търсене и работа в екип,” отбеляза г-н Пол Родуик, вицепрезидент, Oracle Business Intelligence.

Чрез разширяването на възможностите на Common Enterprise Information Modеl, Oracle Business Intelligence 11g е първото решение, което обединява на базата на една технология релационен OLAP (R-OLAP), многомерен OLAP (M-OLAP) и изготвяне на бизнес доклади. Подобрените възможности за OLAP анализ позволяват на потребителя да има достъп и да управлява от общ интерфейс йерархични бази данни, съхранявани в Oracle Essbase и други източници на релационни данни.

Новият, интегриран thin-client редактор за дизайн на доклади позволява на бизнес потребителите да публикуват както интерактивни, интернет базирани доклади, така и производствени доклади с висока прецизност и резолюция. Като ново приложение Oracle Scorecard & Strategy Management, е интегриран елемент на Oracle Business Intelligence 11g и позволява проследяване на ключови показатели за изпълнение на дейността, които свързват организационната стратегия и бизнес целите.

Подобреният, фокусиран върху задачите потребителски интерфейс предоставя по-богато и интуитивно преживяване за крайния потребител чрез обширна група от нови интерактивни графични и сигнални възможности, включващи опции за картова визуализация, които са директно свързани с пространствени данни. Action Framework е уникална и иновативна характеристика, която затваря кръга между информираност и действие като позволява на потребителите да инициират действия, като бизнес процеси или уеб-услуги директно от личното им операционно табло. Освен това крайните потребители могат да получават съобщения за възникнали събития, да споделят и обсъждат информация в реално време, да взимат заедно решения и да запазват анотации и дискусионни теми чрез вградени сигнални функции, както и чрез интеграция с Oracle WebCenter Suite 11g.

Добавянето на Oracle Hyperion Financial Management като помощен източник на данни, заедно с подобрена поддръжка за Oracle Essbase, разширява интеграцията на Oracle Enterprise Performance Management (EPM) System. Oracle Business Intelligence 11g е техническата основа на Oracle EPM System и на Oracle BI Applications – цялостните, предварително изградени аналитични решения за приложения на Oracle и на други компании, включително на SAP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *