SAP остава сред лидерите на световния CRM пазар

Александър Александровalexanderalexandrov

SAP остава един от лидерите на пазара на CRM (Customer Relationship Management) решения и заедно с основния си конкурент – Oracle (Oracle Siebel CRM) – продължава да предлага най-цялостните решения за бизнеса, сочи докладът CRM Suites For Large Organizations на международната компания за маркетингови и технологични проучвания Forrester Research.

В проучването си екипът на Forrester Research прави оценка на 18 водещи CRM решения в зависимост от 516 критерия, които представят нуждите и изискванията на големите организации. Сред водещите доставчици на CRM решения са посочени SAP, CDC Software, Microsoft, Oracle CRM On Demand, RightNow Technologies и salesforce.com, но важен извод от доклада е, че лидерите са подложени на все по-засилена конкуренция от страна на по-малки, но силно представящи се на пазара доставчици.

Въпреки че много проекти за внедряването на CRM технологии бяха отложени или отменени през 2009 г., последното проучване на Forrester показва, че в момента все повече организации инвестират отново, за да подобрят своите способности за управление на отношенията с клиентите, които бяха останали на заден план през последните 18 месеца.

45% от 455-те големи организации от Европа и Северна Америка, включени в проучването на Forrester, вече са внедрили CRM решение, а много от тях в момента инвестират в обновяването на своя набор от софтуерни решения. Освен това, 17% от анкетираните компании имат намерение да внедрят CRM решение през следващите 12 до 24 месеца.

SAP вярва, че поставяйки клиента в центъра на бизнеса, една организация може да достави по-добри решения на своите клиенти и да получи по-голяма стойност в замяна, съобщиха от компанията в прессъобщение, по повод публикуването на доклада. Стратегията на SAP е да предоставя технологии, които да помогнат на компаниите да постигнат операционно съвършенство във всички процеси, включително и онези, които са ориентирани към клиента. SAP постоянно надгражда цялостната функционалност на своя CRM софтуер и подобрява неговата ползваемост, като се фокусира върху оптимизиране на стратегическите бизнес процеси като част от SAP Business Suite решението, става ясно още от текста.

“През последните четири години, SAP работи постоянно, за да попълни пропуските в CRM предложенията си, като постигна интеграция на целия процес, ориентиран към клиента и тази интеграция вече не е за сметка на липсваща CRM функционалност”, сочат анализаторите на Forrester Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *