Sqilline внедри SAP ERP в Евро Геймс Технолоджи

Sqilline успешно имплементира SAP ERP 6.0 във водещия български производител на игрални съоръжения за хазартна дейност Евро Геймс Технолоджи (ЕГT). Проектът включва основните функционалности в SAP ERP- всички Финансови приложения, Логистични – Продажби и дистрибуция, Управление на доставки и материално стопанство, както и Производство, което управлява милиони конфигурации за всяко изделие.

Sqilline е разработила и допълнителна функционалност към „Управление на паричните потоци“, която е индивидуално пригодена за нуждите на ЕГТ. Тя надгражда стандартната функционалност на SAP, като предоставя детайлно следене на паричните потоци при управлението на продажби и покупки.

Евро Геймс Технолоджи ще продължи оптимизацията и през месец април, когато стартира втората фаза на проекта: Внедряване на SAP PM/CS решение и автоматизация на работния поток в компанията чрез SAP Work Flow функционалността.

“При внедряването на SAP ERP в ЕГТ екипът от консултанти на Sqilline доказа своя професионализъм, демонстрирайки компетенции и коректност в консултациите за оптизиране на бизнес процесите. Консултантите успяха да оправдаят очакванията на компанията благодарение на своята гъвкавост и готовност да се отзовават на всяка бизнес необходимост, като предлагат качествено решение , изпълнено в срок. Гладкото и ефективно протичане на работните процеси ни дават основание да разчитаме на дългосрочно партньорство и в бъдеще” – сподели Александър Симеонов, Project Manager на ЕГТ.

Sqilline e консултантска компания, която предоставя на своите клиенти в Европа и България услуги по разработка на софтуер, имплементация и поддръжка с най-високо качество. Екипът на Sqilline е изградил своята експертиза чрез участието си в редица проекти за водещи мултинационални компании.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *